DOI:10.30694/1026-5600-2018-3-62-74

Structure of the zoobenthos community in the lower reaches of the river Letnyaya (Loukhsky district, Karelia)

Kozminsky E. V.

Abstract

Changes in the structure of the zoobenthos community after fishery melioration of water bodies are of significant practical and scientific interest. The assessment of the state of the zoobenthos community and of the hydrobionts living conditions before starting these activities is a prerequisite for such studies. This article describes the zoobenthos community (species composition, community structure, density and biomass) in the lower reaches of the river Letnyaya (Loukhsky district, Karelia) before the start of fishery melioration.

Keywords:

zoobenthos, community structure, fishery melioration, small rivers, KareliaFor citation: Kozminsky E. V. Struktura soobshchestva zoobentosa nizhnego techeniya reki letnyaya (louhskiy rayon, kareliya) [Structure of the zoobenthos community in the lower reaches of the river Letnyaya (Loukhsky district, Karelia)]. Regional`naya ecologiya [Regional Ecology], 2018. № 3(53). pp.62-74. (In Russian). DOI:10.30694/1026-5600-2018-3-62-74


About authors:

Kozminsky E. V.

Affiliation: Zoological Institute of RAS
Address: 1, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russia


References:

1. Katalog ozer i rek Karelii [Catalog of Lakes and Rivers of Karelia]. Filatov N.N. and Litvinenko A.V., Eds., Petrozavodsk, Karelian Research Centre of RAS Publ., 2001, 290 p.
2. Filatov N.N., Terzhevik A.Yu. Beloe more i ego vodosbor pod vliyaniem klimaticheskikh i prirodnykh faktorov [White Sea and its Catchment Area under the Influence of Climatic and Natural Factors]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of RAS Publ., 2007, 349 p.
3. Chuzhekova T.A., Fateev D.A., Stogov I.A. Strukturno-funktsional’nye kharakteristiki makrozoobentosa nizhnego techeniya reki Letnyaya (Karel’skii bereg Belogo morya) [Structural and functional characteristics of the macrozoobenthos of the lower reaches of the river Letnaya (Karelian coast of the White Sea)]. Vestnik SPbGU, Ser. 3: Biologiya [Vestnik of Saint Petersburg University, Ser. 3: Biology], 2010, no. 4, pp. 52-60. (In Russian)
4. Komulainen S.F., Kruglova A.N., Khrennikov V.V., Shirokov V.A. Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu gidrobiologicheskogo rezhima malykh rek [Guidelines for the Study of the Hydrobiological Regime of Small Rivers]. Petrozavodsk, Institute of Biology, Karelian Research Center of the USSR Academy of Sciences Publ., 1989, 42 p.
5. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeiskoi chasti SSSR [Key to Freshwater Invertebrates of the European Part of the USSR]. Kutikov L.A., Starobogatov. Ya.I., Eds., Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1977, 511 p.
6. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii. Tom 1. Nizshie bespozvonochnye [Key to Freshwater Invertebrates in Russia and Adjacent Lands. Vol. 1: Lower Invertebrates]. Tsalolikhin S.Ya., Ed., St. Petersburg, Nauka Publ., 1994, 395 p.
7. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii. Tom 3. Paukoobraznye. Nizshie nasekomye [Key to Freshwater Invertebrates in Russia and Adjacent Lands. Vol. 3: Arachnida. Lower Insects]. Tsalolikhin S.Ya., Ed., St. Petersburg, Nauka Publ., 1997, 439 p.
8. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii. Tom 4: Dvukrylye Nasekomye [Key to Freshwater Invertebrates in Russia and Adjacent Lands. Vol. 4: Diptera]. Tsalolikhin S.Ya., Ed., SPb., Nauka Publ., 1999, 998 p.
9. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii. Tom 5. Vysshie nasekomye [Key to Freshwater Invertebrates in Russia and Adjacent Lands. Vol. 5: Higher Insects]. Tsalolikhin S.Ya., Ed., St. Petersburg, Nauka Publ., 2001, 836 p.
10. Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel’nykh territorii. Tom 6. Mollyuski, Polikhety, Nemertiny [Key to Freshwater Invertebrates in Russia and Adjacent Lands. Vol. 6: Mollusca, Polychaeta, Nemertea]. Tsalolikhin S.Ya., Ed., St. Petersburg, Nauka Publ., 2004, 528 p.
11. Magurran A.E. Ecological Diversity and Its Measurement, Croom Helm, London, 1988, 179 p.
12. Chertoprud M.V. Modifikatsiya indeksa saprobnosti Pantle-Bukka dlya vodoemov Evropeiskoi Rossii [Modification of the Pantle-Bucca saprobity index for reservoirs of European Russia]. Bioindikatsiya v monitoringe presnovodnykh ekosistem. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii [Bioindication in Freshwater Ecosystems Monitoring. Proceedings of the International Conference]. St. Petersburg, 2007, pp. 298-303. (In Russian)
13. Shitikov V.K, Rozenberg G.S, Zinchenko T.D. Kolichestvennaya gidroekologiya: metody sistemnoi identifikatsii [Quantitative Hydroecology: Methods of System Identification]. Tol’yatti, Institute of Ecology of the Volga River Basin, RAS, Publ., 2003, 463 p.
14. Baryshev I.A. Ekologo-faunisticheskaya kharakteristika bentofauny porogovykh uchastkov malykh, srednikh i krupnykh rek Karelii i Murmanskoi oblasti [Ecological and faunistic characteristics of benthic fauna of the threshold sections of small, medium and large rivers of Karelia and the Murmansk region]. Ekosistemy malykh rek: bioraznoobrazie, ekologiya, okhrana: materialy II Vserossiiskoi shkoly-konferentsii [Ecosystems of Small Rivers: Biodiversity, Ecology, Protection: Proceedings of the All-Russian School-Conference]. Borok, 2014, pp. 35-38. (In Russian)
15. Baryshev I.A. Osobennosti formirovaniya struktury makrozoobentosa porogovykh uchastkov rek Karel’skogo berega Belogo morya [Features of the formation of the macrozoobenthos structure of the threshold sections of the rivers of the Karelian coast of the White Sea]. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsenta Rossiiskoi akademii nauk [Transactions of the Karelian Research Centre of RAS]. 2015, no. 1, p. 29–36. (In Russian)
16. Baryshev I.A., Veselov A.E. Kolichestvennaya kharakteristika zoobentosa nekotorykh rek basseina Belogo morya (Karel’skii, Terskii i Arkhangel’skii berega) [Quantitative characterization of zoobenthos in some rivers of the White Sea basin (Karelian, Tersky and Arkhangel’sk coasts)]. Lososevidnye ryby Vostochnoi Fennoskandii [Salmonid Fishes of Eastern Fennoscandia]. Petrozavodsk, 2005, pp. 23-30. (In Russian)
17. Komulainen S.F., Kruglova A.N., Baryshev I.A. Struktura gidrobiotsenozov v nekotorykh rekakh Karel’skogo poberezh’ya Belogo morya [The structure of hydrobiocenoses in some rivers of the Karelian coast of the White Sea]. Problemy izucheniya, ratsional’nogo ispol’zovaniya i okhrany resursov Belogo morya. Materialy IX mezhdunarodnoi konferentsii [Problems of Study, Rational Use and Protection of the White Sea Resources. Proceedings of the IX International Conference]. Petrozavodsk, 2005, pp. 156-164. (In Russian)
18. Chertoprud M.V., Palatov D.M. Reofil’nye soobshchestva makrobentosa yugo-zapadnoi chasti Kol’skogo poluostrova [Rheophilic macrobenthos communities of the southwestern Kola Peninsula]. Biologiya vnutrennikh vod [Inland Water Biology], 2013, no. 4, pp. 34–42. (In Russian)
19. Yakovlev V.A. Presnovodnyi zoobentos severnoi Fennoskandii (raznoobrazie, struktura i antropogennaya dinamika) [Freshwater Zoobenthos of Northern Fennoscandia (Diversity, Structure and Anthropogenic Dynamics)]. Apatity, Kola Science Center of RAS Publ., 2005, 206 p.
20. Khrennikov V.V., Baryshev I.A., Shustov Yu.A. Pavlov V.N., Il’mast N.V. Zoobentos rek Karelii i Kol’skogo poluostrova, kormovye resursy dlya molodi lososya [Zoobenthos of the rivers of Karelia and the Kola Peninsula, feed resources for juvenile salmon]. Problemy izucheniya, ratsional’nogo ispol’zovaniya i okhrany resursov Belogo morya. Materialy IX mezhdunarodnoi konferentsii [Problems of Study, Rational Use and Protection of the White Sea Resources. Proceedings of the IX International Conference]. Petrozavodsk, 2005, pp. 318-322. (In Russian).
21. Baryshev I.A. Kolichestvennaya kharakteristika makrozoobentosa porogovykh uchastkov rek Kandalakshskogo poberezh’ya Belogo morya [Quantitative characterization of the macrozoobenthos of the threshold sections of the rivers of the Kandalaksha coast of the White Sea]. Ekologicheskie problemy severnykh regionov i puti ikh resheniya. Materialy V Vserossiiskoi konferentsii [Environmental Problems of the Northern Regions and their Solutions. Proceedings of the V All-Russian Conference]. Apatity, 2014, part 2, pp. 113-115. (In Russian).
22. Baryshev I.A. Otsenka saprobnosti soobshchestv zoobentosa porogovykh uchastkov rek Vostochnoi Fennoskandii po metodu Pantle-Bukka [Evaluation of the saprobity of zoobenthos communities in the threshold sections of rivers of Eastern Fennoscandia using the Pantle-Bucca method]. Ekologiya malykh rek v XXI veke: bioraznoobrazie, global’nye izmeneniya i vosstanovlenie ekosistem. Materialy vserossiiskoi konferentsii [Ecology of Small Rivers in the XXI Century: Biodiversity, Global Change and Ecosystem Restoration. Proceedings of the All-Russian Conference]. Tol’yatti, 2011, p. 21. (In Russian).
23. Fateev D.A., Stogov I.A. Saprobiologicheskii analiz struktury zoobentosa i kachestvo vody reki Letnyaya (Karel’skii bereg Belogo morya) [Saprobiological analysis of the structure of zoobenthos and the water quality of the Letnyaya river (Karelian coast of the White Sea)]. IX Nauchnaya sessiya MBS SPbGU: tezisy dokladov [IX Scientific Session of Marine Biological Station of Saint Petersburg University: Abstracts of Papers]. St. Petersburg, 2008, pp. 38-39. (In Russian).